marsz równości

Pierwszy krakowski Marsz Równości, jeszcze jako Tolerancji, odbył się w 2004 roku. Marsz jest coroczną manifestacją, podczas której geje, lesbijki, ludzie biseksualni, transpłciowi, queerowi, ich rodziny i przyjaciele, sojusznicy i sojuszniczki przechodzą ulicami Krakowa, by wyrazić swój sprzeciw wobec dyskryminacji i wykluczeniu przede wszystkim ze względu na nienormatywną seksualność i płciowość, ale także ze względu na pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawności, wyznanie lub bezwyznaniowość czy status materialny.

Od ponad 10 lat przypominamy o konieczności wprowadzenia polityki równościowej i prawa antydyskryminacyjnego, edukacji, potrzebie swobodnej ekspresji własnej tożsamości i szeroko rozumianej solidarności społecznej. Co roku przechodzimy też ulicami Krakowa, by pokazać, że jesteśmy.

Chodźcie z nami!