Marsz Równości 2018

marsz2018
witaj

1 9 maja odbędzie się marsz równości w krakowie.
złote gwiazdy i złote rączki, żywe sreberka, królowe brokatu – kimkolwiek jesteś przyjdź i błyszcz.
bądź widoczny, mień się.
będziemy się obnosić – lśnić, świecić i skrzyć, żeby miasto nie mogło oderwać wzroku i nie miało dokąd go odwrócić.

rozświetlmy każdy zaułek i niejasną przyszłość
Dołącz do nas na: https://facebook.com/events/1588305854567300/

w e l c o m e
the equality march in cracow will take place on the 19th of may.
golden boys and gold diggers, star-crossed lovers, glitter queens – come as you are and shine.
be visible, sparkle.
we’ll show off – glow, gleam and glimmer, so that the city cannot take its eyes off us.
we’ll light up every corner and the unclear future
Join us at: https://facebook.com/events/1588305854567300/