festiwal queerowy maj

Festiwal Queerowy Maj zagościł na społecznej mapie Krakowa w 2009 roku. Głównymi celami inicjatywy są:

– inicjowanie i podtrzymywanie dyskusji wokół zagadnień istotnych dla ludzi LGBTQ;

– promowanie postaw otwartych na odmienność i różnorodność;

– integrowanie i edukowanie społeczności LGBTQ.

Pośród wydarzeń festiwalowych znajdują się między innymi: debaty, warsztaty, pokazy filmowe, działania artystyczne czy imprezy, także sportowe oraz kulminacyjny punkt festiwalu – krakowski Marsz Równości.

Festiwal jest organizowany przez Komitet Organizacyjny Queerowy Maj. Komitet powstał jesienią 2008 roku – jego dziełem był 1. festiwal Queerowy Maj, który odbył się w dniach 15-17 V 2009 r. W skład Komitetu wchodzą osoby zainteresowane problemami krakowskiej społeczności LGBTQ, chcące promować wartości społeczeństwa obywatelskiego, stawiające na różnorodność w przestrzeni publicznej.